Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z historycznych notatek wynika, że początek zorganizowanego kształcenia w miejscowości Róża sięga 1880 roku. W tym czasie w miejscu gdzie usytuowany jest obecnie II budynek szkoły  funkcjonowała trzyklasowa szkoła podstawowa. Praca tej szkoły kierował P. Bronikowski do 1915 roku. Kolejno funkcję tą pełnili P.Bąk, P.Powrózek, P.Bitoza.

W roku 1919 pierwszy rząd drugiej RP ogłosił dekret na podstawie, którego została powołana druga jednostopniowa szkoła podstawowa a dotychczas istniejąca szkoła trzyletnia została przekształcona w siedmioklasową szkołę podstawową. Tego samego roku władze RP wprowadziły powszechny obowiązek szkolny. Pod koniec lat trzydziestych przed wybuchem II wojny światowej w polskich szkołach uczyło się łącznie 4 miliony 953 tysiące dzieci. Problemem dla uczniów i nauczycieli były warunki lokalowe szkoły dlatego w roku 1934 powołano komitet społeczny budowy nowej szkoły. Prace przebiegały dość sprawnie dlatego w roku 1939 budynek szkoły w stanie surowym był już gotowy. Inicjatorem budowy był Andrzej Dziedzic. Niestety wybuch II wojny światowej 1 września 1939 roku spowodował wstrzymanie wszelkich prac . Po pięciu latach okupant odszedł na zachód i pozostawił całkiem zniszczoną wieś. Stara szkoła została całkowicie zniszczona a nowa w surowym stanie częściowo zdewastowana przez żołnierzy radzieckich. Z pomocą Inspektoratu Oświaty w Dębicy i ludności lokalnej przygotowano dla uczniów parter budynku. Naukę wprowadzono na zmianę co drugi dzień aby objąć edukacją wszystkie dzieci.  W tym czasie w Róży nie było jeszcze prądu dopiero w roku 1960 w szkole zapaliło się światło elektryczne. W roku 1969 po 46 latach pracy odszedł na emeryturę dotychczasowy kierownik szkoły Stefan Zaborski a jego miejsce zajął Czesław Knych. 

Nowy okres funkcjonowania placówki obejmował lata 1968-1977. W tym czasie wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. Rada Pedagogiczna pod kierownictwem nowego dyrektora wykazywała dużą dyscyplinę. Był to okres państwowych pożyczek PRL-u. W tym czasie przeprowadzono liczne remonty: wymiana tynków, okien, pokrycia dachu, remont budynku gospodarczego itp. 

Kolejnym dyrektorem szkoły była Pani Helena Kozak (1977-1978) W tym czasie Ministerstwo Oświaty wprowadziło obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich. Dnia 15 października odznaczono miejscowość Różę Krzyżem Grunwaldu III klasy za heroiczną walkę z okupantem oraz liczne ofiary. Odchodząca na urlop macierzyński Pani Helena Kozak przekazała stanowisko dyrektora Panu Edwardowi Łukasikowi a on kolejno pani Barbarze Kasprzyckiej. W 1997 roku stanowisko dyrektora objęła pełniąca tę funkcje do dziś Pani Małgorzata Baran. Lata 90-te był to okres świetności dla szkoły. Gmina Czarna dysponowała znacznym budżetem dlatego też wspierała szkołę i przeznaczała środki finansowe na remonty i modernizację.

W skutek reformy oświaty z 1999 roku zostało utworzone gimnazjum a dyrektorem została Pani Lidia Wilczyńska- Starzyk jednak na stanowisku nie dotrwała do końca roku szkolnego ponieważ odeszła na urlop macierzyński. Wtedy kierownictwo nad gimnazjum objął Pan Andrzej Gniewek aż do 2001 roku. W kolejnych latach funkcję dyrektora pełnił  Pan Janusz Opaliński aż do 2017 roku kiedy znów wprowadzono ośmioklasowa szkołę podstawową a gimnazjum zlikwidowano.