Jesteś tutaj: Start / O organizacji

O organizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa w Róży jest szkołą publiczną. Nauczanie odbywa się w dwóch budynkach - pierwszy przeznaczony dla klas młodszych oraz drugi, w którym uczą się starsze dzieci. Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania. Nauka odbywa się w ośmiu klasach oraz w oddziale przedszkolnym. Cykl nauczania trwa osiem lat. 

Do dyspozycji uczniów pozostają:

1. sale lekcyjne wraz z wyposażeniem

2. dwie sale gimnastyczne

3. dwie biblioteki

4. stołówka szkolna

5. szatnia

6. toalety

Nauka w szkole trwa pięć dni w tygodniu. Lekcje oraz inne zajęcia prowadzą zatrudnieni nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. Każdy z nich realizuje nauczanie zgodnie z podstawą programową. 

Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry Pierwszy rozpoczyna się po wakacjach, drugi po feriach zimowych. Szczegółowe terminy określa minister oświaty.

Każde dziecko, które potrzebuje dodatkowego wsparcia objęte jest pomocą psychologiczno -pedagogiczną zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii/orzeczeniu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Szkoła działa w oparciu o statut a działalność edukacyjna prowadzona jest w oparciu o zestawy podręczników oraz program wychowawczo- profilaktyczny.